Call for Papers


Chcesz wystąpić na największym spotkaniu programistów w Polsce? Zgłoś propozycję tematu! Poniżej znajdziesz sugerowane kategorie, ale pamiętaj, że 4Developers to interdyscyplinarne wydarzenie - jesteśmy otwarci na różne pomysły.

0%

Dodaj zdjęcie / Add photo *

Wypełnij wszystkie wymagane pola.

Niniejszym upoważniam firmę PROIDEA Sp. z o.o. do przetwarzania moich danych osobowych zawartych w powyższym zgłoszeniu na potrzeby procesu rekrutacji prelegentów konferencji PLNOG zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). W przypadku, gdy moja aplikacja zostanie przyjęta, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie slajdów oraz nagrań wideo z mojego wykładu na podstawie licencji ogólnej Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0).

I hereby authorize PROIDEA to process my personal data included in my application for the needs of the speaker’s recruitment process in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (unified text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments). In case my speech is accepted, I give consent to distributing the slides and video records by PROIDEA under the Creative Commons Generic license (CC BY-NC-ND 2.0).